Συστήματα Σκίασης, Στέγασης και Μεταλλικών κατασκευών
Δημιουργούμε πρωτοποριακές λύσεις

Σκίαστρα Αυτοκινήτων Apollo

Το προβολικό σκίαστρο Apollo είναι σχεδιασμένο και πιστοποιημένο για να πληρεί Ευρωπαϊκές
προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας (Eurocodes) στις δομικές κατασκευές

Γαλβάνισμα εν θερμώ όλων των μεταλλικών μερών με πιστοποίηση ISO 1461

Εναλλακτικά βαφή των μεταλλικών μερών ηλεκτροστατικά με πιστοποίηση EN 12206

Έδραση των στύλων στήριξης με αγκύρια ανά 5 μέτρα σε κάθε είδος εδάφους

Πρόβολος ελεύθερος εμποδίων που εκτείνεται στα 5m και μπορεί να επεκταθεί έως τα 6m

Πλήρης ηλιοπροστασία και χαλαζοπροστασία με χρήση διαφορετικών πολυαιθυλαινικών δικτυωτών
πλέγματων σκίασης με εγγύηση μακροβιότητας έως και 10 ετών 

Στατική Μελέτη με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές Eurocodes για μεταλλικές 
κατασκευές που διασφαλίζει αντοχή σε φορτίσεις ανέμου ταχύτητας 120km/h και φορτίσεις χιονιού 
80 kg/m2