Με την κατασκευή ενός στεγάστρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην οροφή του οποίου έχουμε τοποθετήσει φωτοβολταϊκά πλαίσια, εξασφαλίζουμε την προστασία των αυτοκινήτων αλλά παράλληλα έχουμε οικονομικό όφελος από την παραγόμενη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια μέσω των φωτοβολταϊκών στοιχείων.
Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής επενδυτικού σχεδίου με Φωτοβολταϊκά Στέγαστρα για χρήση του παραγόμενου ρεύματος από την επιχείρηση στα πλαίσια του προγράμματος net-metering. Επίσης υπάρχει νέο πρόγραμμα επιδότησης για νοικοκυριά και αγρότες που περιγράφουμε παρακάτω.

Για εγκαταστάσεις σε σπίτια ή επιχειρήσεις ο χρόνος απόσβεσης της αρχικής επένδυσης κυμαίνεται από 4-8 έτη ανάλογα με το έργο, την κατανάλωση και την περιοχή, ενώ για τα επόμενα χρόνια της σύμβασης με τη Δ.Ε.Η. η επένδυση αποφέρει κερδοφορία. 

Σκίαση: Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια είναι δυνατό να τοποθετηθούν απευθείας στο μεταλλικό σκελετό της οροφής παρέχοντας ικανοποιητική σκίαση εφόσον τα κενά από πλαίσιο σε πλαίσιο είναι περίπου 2cm.

Στέγαση: Για να επιτευχθεί στεγανότητα της οροφής και καλύτερη θερμική προστασία είναι δυνατό να τοποθετηθούν πάνελ πολυουρεθάνης στην οροφή και πάνω σε αυτά να εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια.
Εναλλακτικά υπάρχουν ειδικά φωτοβολταϊκά πλαίσια με σύστημα στεγανοποίησης που όταν τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο δημιουργούν μια υδατοστεγή φωτοβολταϊκή στέγη.

Η SKIASTRON αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την εγκατάσταση των μεταλλικών στεγάστρων καθώς επίσης και όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης σχεδιασμού και εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος στην οροφή του στεγάστρου.

Η SKIASTRON αναλαμβάνει επίσης το σχεδιασμό και όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης σχεδιασμού και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες και δώματα οικιών, βιομηχανικές στέγες και αγροτεμάχια.


 

ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΠΟ 2/3/2023

Στόχος του προγράμματος επιδότησης είναι η έως και πλήρης κάλυψη του κόστους της μπαταρίας και των δαπανών ανάπτυξης και εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού. Για τις δύο πρώτες κατηγορίες επιδοτούμενων (ΒΛΕΠΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ), η επιδότηση της μπαταρίας είναι 100%, ενώ για τη τρίτη και τέταρτη κατηγορία είναι 90%.

Ο σταθμός αυτός μπορεί να τοποθετηθεί στη στέγη ή το δώμα κτιρίου (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και στέγαστρα, βεράντες, προσόψεις, σκίαστρα και πέργκολες), σε βοηθητικούς χώρους του κτιρίου ή της αγροτικής έκτασης (π.χ. αποθήκες και χώροι στάθμευσης), ή στο έδαφος.

Τα νοικοκυριά θα πρέπει υποχρεωτικά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σταθμό με μπαταρία, ενώ στους αγρότες δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού με, ή χωρίς μπαταρία.

Η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς του φωτοβολταϊκού σταθμού προς επιδότηση ορίζεται στα 10,8kW. Αντίστοιχα, ως προς τη μπαταρία, η μέγιστη επιδότηση ορίζεται στις 10,8kWh.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ-2-5-23Λήψη