Συστήματα Σκίασης, Στέγασης και Μεταλλικών κατασκευών
Δημιουργούμε πρωτοποριακές λύσεις

Στέγαστρα Apollo

Το προβολικό στέγαστρο Apollo είναι ένα νέο προϊόν σχεδιασμένο από την SKIASTRON με στόχο να πληρεί τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές αντοχής και ασφάλειας

Γαλβάνισμα εν θερμώ όλων των μεταλλικών μερών με πιστοποίηση ISO 1461

Εναλλακτικά βαφή των μεταλλικών μερών ηλεκτροστατικά με πιστοποίηση EN 12206

Δυνατότητα κατασκευής όλων των μεταλλικών μερών από ανοξείδωτο χάλυβα

Θεμελίωση των στύλων στήριξης σε οποιοδήποτε είδος εδάφους – μέγιστη απόσταση μεταξύ δυο συνεχόμενων στύλων 5m

Πλήρης προστασία από ήλιο, χαλάζι, βροχή και χιόνι με δυνατότητα χρήσης διαφορετικών υλικών κάλυψης στην οροφή (τεντόπανο, μουσαμάς, πολυκαρβονικά, κυμματειδής ή τραπεζοειδής λαμαρίνα) ανάλογα με τις ανάγκες

Στατική Μελέτη με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές Eurocodes για τις δομικές μεταλλικές κατασκευές που διασφαλίζει στατική επάρκεια του στεγάστρου και πολεοδομική άδεια