Παράδοση έργου στο χώρο σταθμευσης της VICKO S.A στη Θεσσαλονίκη

16/12/2020
print a div!

Η Skiastron ολοκλήρωσε με επιτυχία την κατασκευή και εγκατάσταση  σκιάστρων τύπου Blade για 65 θέσεις στάθμευσης της εταιρείας VICKO S.A. στη περιοχη του Φοίνικα Θεσσαλονίκης. Σχετικές φωτογραφίες μπορείτε να δείτε στα Εκτελούμενα Εργα Δεκεμβρίου 2020.