Παράδοση έργου στην Καλλίφυτο Δράμας

10/12/2016
print a div!

Η Skiastron ολοκλήρωσε με επιτυχία την κατασκευή και εγκτάσταση 14 σκιάστρων τύπου PYRAMID στο χώρο στάθμευσης του ολοκληρωμένου σταθμού εξυπηρέτησης αυτοκινήτων της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΥΡΟΥ στον δρόμο Καλλιφύτου - Δράμας.