Παράδοση έργου στη Λάρισα

22/12/2016
print a div!

Η Skiastron ολοκλήρωσε με επιτυχία την κατασκευή και εγκτάσταση 6 σκιάστρων τύπου SEPANG στο χώρο στάθμευσης της εταιρείας SIN HELLAS στην ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας.