Νέο έργο στην Κοπεγχάγη

22/12/2016
print a div!

Η Skiastron κέρδισε το διαγωνισμό για την κατασκευή και εγκτάσταση σταθερών μεταλλικών στεγάστρων αυτοκινήτων σε χώρο στάθμευσης μήκους 50m στην Κοπεγχάγη της Δανίας. Το έργο θα υλοποιηθεί τον Μάρτιο του 2017.