Νέο έργο στην Κοζάνη

15/12/2016
print a div!

Η Skiastron ανέλαβε την κατασκευή και εγκτάσταση μεταλλικού κτιρίου διαστάσεων 12m x 15m και δύο μεταλλικών αποθηκών ίδιων διαστάσεων με κάλυψη οροφής από PVC στην Κοζάνη. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού και θα υλοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2017.