Νέα / Ανακοινώσεις

Νέο έργο στην Κοπεγχάγη

22/12/2016
Η Skiastron κέρδισε το διαγωνισμό για την κατασκευή και εγκτάσταση σταθερών μεταλλικών στεγάστρων αυτοκινήτων σε χώρο στάθμευσης μήκους 50m στην Κοπεγχάγη της Δανίας. Το έργο θα υλοποιηθεί τον Μάρτιο του 2017.

Παράδοση έργου στη Λάρισα

22/12/2016
Η Skiastron ολοκλήρωσε με επιτυχία την κατασκευή και εγκτάσταση 6 σκιάστρων τύπου SEPANG στο χώρο στάθμευσης της εταιρείας SIN HELLAS στην ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας.

Νέο έργο στην Κοζάνη

15/12/2016
Η Skiastron ανέλαβε την κατασκευή και εγκτάσταση μεταλλικού κτιρίου διαστάσεων 12m x 15m και δύο μεταλλικών αποθηκών ίδιων διαστάσεων με κάλυψη οροφής από PVC στην Κοζάνη. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού και θα υλοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2017.

Παράδοση έργου στην Καλλίφυτο Δράμας

10/12/2016
Η Skiastron ολοκλήρωσε με επιτυχία την κατασκευή και εγκτάσταση 14 σκιάστρων τύπου PYRAMID στο χώρο στάθμευσης του ολοκληρωμένου σταθμού εξυπηρέτησης αυτοκινήτων της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΥΡΟΥ στον δρόμο Καλλιφύτου - Δράμας.