Σκίαστρα Αυτοκινήτων Sepang

Το προβολικό σκίαστρο Sepang (με διπλή αντηρίδα) είναι σχεδιασμένο και πιστοποιημένο για να πληρεί τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας και στατικής επάρκειας (Eurocodes) στις μεταλλικές κατασκευές

Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι γαλβανισμένα εν θερμώ με πιστοποίηση ISO 1461

Θεμελίωση των στύλων στήριξης με αγκύρια ανά 5 μέτρα σε κάθε είδος εδάφους

Χρήση όλων των δικτυωτών υλικών σκίασης με δείκτη σκίασης από 85% - 95% και εγγύηση αντοχής στον ήλιο από 5 -10 έτη ανάλογα με τον τύπο και το εργοστάσιο παραγωγής

Πρόβολος ελεύθερος εμποδίων που εκτείνεται στα 5,3m

Φορτίσεις ανέμου 100km/h ή 10 μποφόρ, φορτίσεις χιονιού 38kg/m2