Στέγαστρα Φωτοβολταϊκά

Με την κατασκευή ενός στεγάστρου στην οροφή του οποίου έχουμε τοποθετήσει φωτοβολταϊκά πλαίσια εξασφαλίζουμε την προστασία των αυτοκινήτων αλλά παράλληλα έχουμε οικονομικό όφελος απο την παραγόμενη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια μέσω των φωτοβολταϊκών στοιχείων.
Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής επενδυτικού σχεδίου με Φωτοβολταϊκά Στέγαστρα για χρήση του παραγόμενου ρεύματος από την επιχείρηση ή τον ιδιώτη στα πλαίσια του προγράμματος net-metering που έχει ενεργοποιηθεί.

Για εγκαταστάσεις σε σπίτια ή επιχειρήσεις ο χρόνος απόσβεσης της αρχικής επένδυσης κυμαίνεται από 8-10 έτη ανάλογα με το έργο, την κατανάλωση και την περιοχή, ενώ για τα επόμενα χρόνια της σύμβασης με τη Δ.Ε.Η. η επένδυση αποφέρει κερδοφορία.
 Σκίαση: Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια είναι δυνατό να τοποθετηθούν απευθείας στο μεταλλικό σκελετό της οροφής παρέχοντας ικανοποιητική σκίαση εφόσον τα κενά απο πλαίσιο σε πλαίσιο είναι περίπου 2cm.
 
Στέγαση: Για να επιτευχθεί στεγανότητα της οροφής και καλύτερη θερμική προστασία είναι δυνατό να τοποθετηθούν πάνελ πολυουρεθάνης στην οροφή και πάνω σ΄αυτά να εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια.
Εναλλακτικά υπάρχουν ειδικά φωτοβολταϊκά πλαίσια με σύστημα στεγανοποίησης που όταν τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο δημιουργούν μια υδατοστεγή φωτοβολταϊκή στέγη.
 
Η SKIASTRON αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την εγκατάσταση των μεταλλικών στεγάστρων καθώς επίσης και όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης σχεδιασμού και εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος στην οροφή του στεγάστρου.
 
Η SKIASTRON αναλαμβάνει επίσης το σχεδιασμό και όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης σχεδιασμού και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες και δώματα οικιών, βιομηχανικές στέγες και αγροτεμάχια.