Πλέγμα Σκίασης Alnet


Πολυαιθυλενικό Πλέγμα ή Δίχτυ Σκίασης Alnet Extrablock
 

Το καλύτερο πολυαιθυλαινικό πλέγμα ή δίχτυ σκίασης στον κόσμο παράγεται στην Νότιο Αφρική, το μόνο με βάρος 325gr/m2 

Διπλάσια πυκνότητα πλέξης από αντίστοιχα προϊόντα

Διπλάσια αντοχή σε ανεμοπιέσεις από αντίστοιχα προϊόντα
 
Το μόνο που αν τοποθετηθεί με κλίση 40 μοιρών και άνω παρέχει πλήρη αδιαβροχοποίηση του καλυμμένου χώρου
 
Καλύπτεται με εγγύηση αντοχής 8-10 ετών (10 έτη για τα plain cream και plain beige και οκτώ έτη για τα υπόλοιπα)
 
Χρώματα
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ Alnet Extrablock
 
Χαρακτηριστικά Μέθοδος δοκιμής      Μονάδα Βαθύ Κυανό Βαθύ Πράσινο Γκρι
Ασημένιο
Βαθύ Πορτοκαλί Μπεζ Κρεμ
Επιβράδυνση φωτιάς     ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
Βασική Πρώτη Ύλη     HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Μάζα (μέση) ASTM D 3776 g/m2 330 324 326 320 328 326
Πάχος ASTM 1777 mm 1.34 1.31 1.32 1.26 1.32 1.31
UPF (Δείκτης προστασίας UV)     20 13 20 25 8 7
    % 95 92 95 96 88 85
    % 93 90 93 95 80 66
Strip Tens
Προστασία UVR
Δείκτης σκίασης
ile Test
ASTM D 4595-86              
a. Στρέβλωση   kN/m 18 18 18 17 18 18
b.Ύφανση   kN/m 26 24 26 24 26 26
Βαθμός επιμήκυνσης στο σημείο θραύσης                
a. Στρέβλωση   % 68 68 68 66 68 68
b. Ύφανση   % 58 56 58 58 58 58
Test Αντοχής σε Ρήξη ASTM 3786              
Αντοχή   kN 3.7 3.7 3.7 3.5 3.7 3.7
Επιμήκυνση   % 48 48 48 50 48 48
Test Αντοχής σε Σχάση ASTM D 1424              
a. Στρέβλωση   N 200 198 200 196 198 198
Επιμήκυνση   % 92 89 92 90 89 89
b.Ύφανση   N 196 196 196 196 196 196
Επιμήκυνση   % 114 114 114 112 114 114
Αποβολή ομβρίων ανάλογα με την κλίση τοποθέτησης: 0°   % 0 0 0 0 0 0
10°   % 78 78 78 78 78 78
20°   % 81 81 81 81 81 81
30°   % 90 90 90 90 90 90
40°   % 100 100 100 100 100 100
50°   % 100 100 100 100 100 100
60°   % 100 100 100 100 100 100
70°   % 100 100 100 100 100 100
Εύρος θερμοκρασιακής σταθερότητας                
a. Ελάχιστη   °C - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25
b. Μέγιστη   °C + 80 + 80 + 80 + 80 + 80 + 80
Πλάτος προϊόντος   m 3 3 3 3 3 3
Μήκος  προϊόντος (ρολό)   m 32 32 32 32 32 32
Σταθερότητα στη φθορά  UV (εγγύηση μακροβιότητας)   έτη 8 8 8 8 10 10
Επιβράδυνση καύσης     Πιστοποίηση με βάση τις προδιαγραφές περί πυρκαγιάς της Πολιτείας Καλιφόρνια, Η.Π.Α. (αυστηρότερες στον κόσμο)  Άρθρο 19 Παράγραφος 1237, σε δοκιμή υπό πραγματικές συνθήκες, μετά από έκθεση σε φυσική φθορά και απουσία υγρασίας.