Συστήματα Σκίασης, Στέγασης και Μεταλλικών κατασκευών
Δημιουργούμε πρωτοποριακές λύσεις

ΓΙΑΝΝΗΣ – ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ

Έτος κατασκευής: 

2010

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙA ΓΙΑΝΝΗ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ: 3

ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: Πολυαιθυλενικό δίχτυ σκίασης υψηλής αντοχής KNITTEX

ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Τοποθέτηση στύλων σε βάθος 0,75m στο έδαφος μέσα σε υπόβαθρο από μπετόν, στήριξη σε τοιχεία

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ: Ολική προστασία του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων από τον ήλιο και το χαλάζι με σκίαστρα PYRAMID διαστάσεων ανάλογων του διαθέσιμου χώρου και προστασία του χώρου Βarbeque