Συστήματα Σκίασης, Στέγασης και Μεταλλικών κατασκευών
Δημιουργούμε πρωτοποριακές λύσεις

ΕΛΒΙΑΛ Α.Ε. – ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ

Έτος κατασκευής: 

2015

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A.E.

ΕΡΓΟ: PARKING ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤHN ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ: 20

ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: Πολυαιθυλενικό δίχτυ σκίασης υψηλής αντοχής ARTES

ΤΡΟΠΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ: Με αγκύρια σε θεμέλια διαστάσεων 0,7m x 0,5m x 0,75m

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ: Προστασία των σταθμευμένων αυτοκινήτων από τον ήλιο και το χαλάζι με σκίαστρα SEPANG