Συστήματα Σκίασης, Στέγασης και Μεταλλικών κατασκευών
Δημιουργούμε πρωτοποριακές λύσεις

ΙΣΚΙΔΗΣ – ΚΟΥΦΑΛΙΑ

Έτος κατασκευής: 

2011

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΙΣΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ: Στάθμευση Αυτοκινήτων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ: 3, Διαστάσεων 6m Χ 5m

ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: Βαμμένη Τραπεζοειδής Λαμαρίνα

ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Έδραση στύλων σε θεμέλια από σκυρόδεμα

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ: Κατασκευή υδατοστεγών Mεταλλικών Στεγάστρων με μεταλλικό σκελετό γαλβανισμένο εν θερμώ για την προστασία του χώρου στάθμευσης