Συστήματα Σκίασης, Στέγασης και Μεταλλικών κατασκευών
Δημιουργούμε πρωτοποριακές λύσεις

ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ – ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

Έτος κατασκευής: 

2014

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν, ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

ΕΡΓΟ: PARKING ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤHN ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ: 55

ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: Πολυαιθυλενικό δίχτυ σκίασης υψηλής αντοχής PADANO

ΤΡΟΠΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ: Με αγκύρια σε θεμέλια διαστάσεων 0,7m x 0,5m x 0,75m

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ: Προστασία των σταθμευμένων αυτοκινήτων από τον ήλιο και το χαλάζι με σκίαστρα BLADE