Συστήματα Σκίασης, Στέγασης και Μεταλλικών κατασκευών
Δημιουργούμε πρωτοποριακές λύσεις

ΚΟΜΙΝΗΣ – ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ

Έτος κατασκευής: 

2011

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΚΟΜΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΦΒ Έργα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ: 1, Διαστάσεων 6m Χ 9m

ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Έδραση 6 στύλων σε ενιαίο περιμετρικό θεμέλιο από σκυρόδεμα

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ: Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Στεγάστρου γαλβανισμένου εν θερμώ για εγκατάσταση αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος ισχύως 10 KW