Συστήματα Σκίασης, Στέγασης και Μεταλλικών κατασκευών
Δημιουργούμε πρωτοποριακές λύσεις

ΜΑΝΩΛΗΣ – ΚΟΥΦΑΛΙΑ

Έτος κατασκευής: 

2012

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ: Στάθμευση Αυτοκινήτων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ: 1, Διαστάσεων 10m Χ 5m

ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: Βαμμένη Τραπεζοειδής Λαμαρίνα

ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Έδραση στύλων σε θεμέλια από σκυρόδεμα

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ: Κατασκευή υδατοστεγούς Mεταλλικού Στεγάστρου με μεταλλικό σκελετό γαλβανισμένο εν θερμώ για την προστασία του χώρου στάθμευσης