Συστήματα Σκίασης, Στέγασης και Μεταλλικών κατασκευών
Δημιουργούμε πρωτοποριακές λύσεις

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΥΡΓΟΣ

Έτος κατασκευής: 

2011

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εστιατόρια σε Πύργο Ηλείας και Μέλανα Δρυμό, Γερμανία

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ: 1

Διαστάσεις: 26m Χ 7m

ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Έδραση στύλων σε δάπεδο και τοιχεία από σκυρόδεμα

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ: Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Στεγάστρου γαλβανισμένου εν θερμώ για εγκατάσταση αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος ισχύως 10 KW, και επικάλυψη υπόλοιπου χώρου με πολυκαρβονικό