Συστήματα Σκίασης, Στέγασης και Μεταλλικών κατασκευών
Δημιουργούμε πρωτοποριακές λύσεις

ΠΝΚΠ – ΣΚΥΔΡΑ

Έτος κατασκευής: 

2013

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ: 11

ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: Πολυαιθυλαινικό δίχτυ σκίασης υψηλής αντοχής ALNET EXTRABLOCK Sunblaze

ΤΡΟΠΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ: Στερέωση με αγκύρια σε βάσεις απο σκερόδεμα και σε προυπάρχον τοιχείο

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ: Ολική προστασία του χώρου στάθμευσης από τον ήλιο και το χαλάζι με σκίαστρα PYRAMID