Συστήματα Σκίασης, Στέγασης και Μεταλλικών κατασκευών
Δημιουργούμε πρωτοποριακές λύσεις

ALBA Ε.Π.Ε. – ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

Έτος κατασκευής: 

2011

ΠΕΛΑΤΗΣ: ALBA Ε.Π.Ε.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ W.C.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ: 17

ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: Πολυαιθυλενικό δίχτυ σκίασης υψηλής αντοχής ALNET με εγγύηση μακροβιότητας 10 έτη

ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Πρόσδεση στύλων σε αγκύρια ενιαίου περιμετρικού θεμελίου από σκυρόδεμα πλάτους 0,6m και βάθους 0,75m

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ: Προστασία του χώρου στάθμευσης φορτηγών από τον ήλιο και το χαλάζι με σκίαστρα APOLLO ύψους 3,7m και προστασία χώρου αποθήκευσης φορητών W.C. με σκίαστρα APOLLO ύψους 3,3m