Συστήματα Σκίασης, Στέγασης και Μεταλλικών κατασκευών
Δημιουργούμε πρωτοποριακές λύσεις

AFT – ΣΙΝΔΟΣ

Έτος κατασκευής: 

2015

ΠΕΛΑΤΗΣ: ADVANCED FOOD TECHNOLOGIES, Σίνδος Θεσσαλονίκης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ: Χώρος στάθμευσης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ: 4

Διαστάσεις στεγασμένου χώρου: 20m Χ 5m

ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: Πάνελ Φωτοβολταϊκά

ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Έδραση 5 στύλων τύπου αντεστραμμένου Δέλτα σε θεμέλια από σκυρόδεμα

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ: Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για τοποθέτηση Φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 20KW
που αδειοδοτήθηκε μέσω του προγράμματος Net-metering