Συστήματα Σκίασης, Στέγασης και Μεταλλικών κατασκευών
Δημιουργούμε πρωτοποριακές λύσεις

CLIMACON PROJECT 1 – ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ

Έτος κατασκευής: 

2011

ΠΕΛΑΤΗΣ: CLIMACON Ε.Π.Ε.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Φωτοβολταϊκά Έργα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ: 1, Διαστάσεων 7m Χ 9m

ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Έδραση 6 στύλων σε θεμέλια από σκυρόδεμα

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ: Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Στεγάστρου γαλβανισμένου εν θερμώ για εγκατάσταση αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος ισχύως 10 KW