Συστήματα Σκίασης, Στέγασης και Μεταλλικών κατασκευών
Δημιουργούμε πρωτοποριακές λύσεις

CLIMACON PROJECT 2 – ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Έτος κατασκευής: 

2008

ΠΕΛΑΤΗΣ: CLIMACON Ε.Π.Ε.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Φωτοβολταϊκά Έργα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ: 1

Διαστάσεις 50m Χ 7m

ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Έδραση 11 τεγίδων σε τοιχείο από σκυρόδεμα με
εξειδικευμένη διάτρηση των πλακιδίων απο γρανίτη στην πρόσοψη του κτιρίου

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ: Κατασκευή Φωτοβολταϊκής Στέγης με μεταλλικό σκελετό γαλβανισμένο εν θερμώ για εγκατάσταση αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος ισχύως 40 KW