Συστήματα Σκίασης, Στέγασης και Μεταλλικών κατασκευών
Δημιουργούμε πρωτοποριακές λύσεις

UNILEVER Α.Ε. – ΚΗΦΙΣΙΑ

Έτος κατασκευής: 

2013

ΠΕΛΑΤΗΣ: UNILEVER A.E.

ΕΡΓΟ: PARKING ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤHN ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ: 50

ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: Εκτυπώσιμο Πολυαιθυλενικό δίχτυ σκίασης υψηλής αντοχής

ΤΡΟΠΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ: Με αγκύρια σε θεμέλια διαστάσεων 0,7m x 0,5m x 0,75m

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ: Προστασία των σταθμευμένων αυτοκινήτων από τον ήλιο και το χαλάζι με σκίαστρα BLADE