Σκίαστρα Αυτοκινήτων Apollo

Το προβολικό σκίαστρο Apollo είναι σχεδιασμένο και πιστοποιημένο για να πληρεί Ευρωπαϊκές
προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας (Eurocodes) στις δομικές κατασκευές

Γαλβάνισμα εν θερμώ όλων των μεταλλικών μερών με πιστοποίηση ISO 1461

Εναλλακτικά βαφή των μεταλλικών μερών ηλεκτροστατικά με πιστοποίηση EN 12206

Έδραση των στύλων στήριξης με αγκύρια ανά 5 μέτρα σε κάθε είδος εδάφους

Πρόβολος ελεύθερος εμποδίων που εκτείνεται στα 5,3m και μπορεί να επεκταθεί έως τα 6m

Διατίθεται σε δύο τύπους: Apollo P χωρίς αντηρίδα και Apollo WS με αντηρίδα για περιοχές με
ιδιαίτερες φορτίσεις ανέμων

Πλήρης ηλιοπροστασία και χαλαζοπροστασία με χρήση του πιο ανθεκτικού πολυαιθυλαινικού 
πλέγματος σκίασης στον κόσμο του Alnet Extrablock με εγγύηση μακροβιότητας 8-10 ετών 
ανάλογα με το χρώμα

Στατική Μελέτη με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές Eurocodes για μεταλλικές 
κατασκευές που διασφαλίζει αντοχή σε φορτίσεις ανέμου ταχύτητας 110km/h και φορτίσεις χιονιού 
40 kg/m2