Σκίαστρα Αυτοκινήτων Blade

Το παραβολικό σκίαστρο Blade είναι σχεδιασμένο και πιστοποιημένο για να πληρεί Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας (Eurocodes) στις δομικές κατασκευές

Η τοξοειδής μορφή των στύλων στήριξης δίνει τη δυνατότητα το υλικό σκίασης να καλύπτει όχι μόνο την οροφή του σκιάστρου αλλά και του πίσω μέρους

Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι γαλβανισμένα εν θερμώ με πιστοποίηση ISO 1461

Έδραση των στύλων στήριξης με αγκύρια ανα 5 μέτρα σε κάθε είδος εδάφους

Πρόβολος ελύθερος εμποδίων που εκτείνεται στα 4,5m

Φορτίσεις ανέμου 9 μποφόρ, φορτίσεις χιονιού 38kg/m2
 
Η ποικιλία χρωμάτων και η δυνατότητα εκτύπωσης λογοτύπων και διαφημίσεων πάνω στο υλικό, σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε την πιο κατάλληλη λύση για το δικό σας χώρο.